Uber plyn

Kontakty

Koordinační pracoviště kampaně

DDH Liberec
Lužická 147/2
460 01 Liberec I - Staré město

Kontaktní osoba:
Daniel Řípa - koordinátor kampaně
Tel.: +420 776 819 068
E-mail: info@uberplyn.cz