Uber plyn

Informace o projektu

Zavedení kampaně "Runter vom Gas!" do Libereckého kraje

Liberecký kraj využil vybrané prvky německé kampaně "Runter vom Gas!" a zavedl je do Libereckého kraje pod názvem "Uber plyn!". DVR (Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.) poskytl postupy, potřebné grafické podklady a dohlíží na zavedení celé kampaně prostřednictvím garanta projektu.

Přímé výstupy kampaně:

  • Velkoformátové postery - billboardy
  • Plakáty - formát A1
  • Internetová kampaň - www.uberplyn.cz
  • Rádiová kampaň - rádiové spoty
  • Tisková inzerce - deník Liberecký kraj (Liberecký, Jablonecký, Českolipský a Krkonošský deník)
  • Informační a prezentační materiály - brožury pro řidiče automobilů a nákladních vozů a motocyklisty
  • Propagační materiály
  • Roční zpráva

Nepřímé (očekávané) výstupy kampaně

Nepřímé (očekávané) výstupy kampaně souvisí s předpokládaným multiplikačním efektem. Dalšími výstupy kampaně jsou tedy veškeré aktivity, které pod logem kampaně realizují partneři a další subjekty. Tyto další aktivity budou řízeny prostřednictvím koordinátora kampaně. Ten bude pravidelně iniciovat tyto aktivity a pravidelně s partnery jednat.