Uber plyn

Statistiky dopravní nehodovosti

Mezi lety 2003 až 2011 zemřelo na silnicích Libereckého kraje ročně v průměru 38 lidí. 40,1 % těchto úmrtí byly následkem nepřiměřené rychlosti. V celé ČR ve stejném období zemřelo na silnicích v průměru 760 lidí ročně.

Nepřiměřená rychlost je stále hlavní příčinou s podílem 37%.

 

Statistiky pro Liberecký kraj:

dopravní nehody

dopravní nehody

dopravní nehody

dopravní nehody

dopravní nehody

dopravní nehody