Uber plyn

Nositel kampaně

Liberecký krajLiberecký kraj je zadavatelem kampaně a působí v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem o silničním provozu. Jeho cílem je realizovat a podporovat projekty zaměřené na ohrožené skupiny účastníků silničního provozu. Liberecký kraj se svými aktivitami zavázal podílet se na cíli Evropské komise a v roce 2008 se stal signatářem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Tato charta je iniciativou Evropské komise konkrétně Generálního ředitelství pro energii a dopravu (DG TREN), podporující snižování tragických následků dopravních nehod a to způsobem vzájemné spolupráce mezi subjekty působícími v této oblasti v jednotlivých členských zemích, výměnou informací a zkušeností, ale i společnými kampaněmi pod logem iniciativy. Tato výzva je známá pod heslem „25,000 lives to save“ (25 000 životů, lze zachránit).

  • Povinnost provádět prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ukládá krajům zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • LK provádí aktivity na základě dokumentu koncepce BESIP LK a dále ročního plánu BESIP LK, který podrobně stanoví aktivity pro každý kalendářní rok.
  • LK je od roku 2008 signatářem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu.